Om SAMF-IT – Københavns Universitet

SAMF-IT > Om SAMF-IT

Om SAMF-IT

SAMF-IT understøtter it-aktiviteter ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og er driftsafdeling for fakultetets lokalnet.

It er et centralt værktøj i undervisning og forskning ved Det Samfundsvidenskabelige fakultetet. SAMF-IT tager initiativer til, medvirker til og støtter udviklingen af fagintegreret og anvendt IT. SAMF-IT følger derfor den udvikling, der ses i brugen af it ved alle de samfundsvidenskabelige fag.

SAMF-IT driver et lokalnet i Indre By området, omfattende institutterne ved Det Samfundsvidenskabelige og Det Teologiske Fakultet, samt Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat. SAMF-IT stiller efter aftale programmel til rådighed på centrale filservere. SAMF-IT driver en række specialiserede servere. Post- og webservere drives centralt.

SAMF-IT tilbyder brugerservice til fakultetets medarbejdere, herunder it-mæssig rådgivning vedrørende et meget bredt spektrum af programmeringssprog, styresystemer og programpakker. Desuden gives vejledning, rådgivning og praktisk hjælp i forbindelse med anskaffelse af it-udstyr ved fakulteternes enkelte institutter og i forbindelse med anskaffelse og implementering af nye programprodukter i henhold til KU's aftaler om indkøb og programmel.